12/18/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Hồng Ân - Feliz Navidad
Album: ÔNG NOEL DỂ THƯƠNG; Label: vafaco
Thái Châu - Hai Mùa Noel (Nhạc: Nguyễn Vũ)
Album: NOEL NOEL; Label: Thúy Nga
Ánh Minh & An Le - It's Christmas
Album: MÙA ĐÔNG YÊU THƯƠNG; Label: Asia Entertainment
Đình Nguyên - Bài Thánh Ca Buồn (Nhạc: Nguyễn Vũ)
Album: Đêm Mơ Mùa Đông; Label: TUAN TRINH
Thái Châu - Tình Người Ngoại Đạo (Nhạc: Phượng Linh)
Album: NOEL NOEL; Label: Thúy Nga
Air Date: 
December 18, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives