12/11/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Ánh Minh & Mai Thanh Sơn - mùa đông yêu thương
Album: Mùa Đông Yêu Thương; Label: Asia Entertainment
Ánh Minh, Đoàn Phi & Evan - Chirstmas Medley
Album: Mùa Đông Yêu Thương; Label: Asia Entertainment
Băng Tâm - Tình Người Ngoại Đạo (Nhạc: Phượng Linh)
Album: MÀU XANH NOEL; Label: Asia Entertainment
Tâm Đoan - Hai Mùa Noel (Nhạc: Nguyễn Vũ)
Album: MÀU XANH NOEL; Label: Asia Entertainment
Quốc Khanh, Đoàn Phi & Mai Thanh Sơn - LK: Mùa Đông Của Anh (Nhạc: Trần Thiện Thanh)
Album: MÀU XANH NOEL; Label: Asia Entertainment
Như Quỳnh & Thái Châu - Đêm Kỷ Niệm (Nhạc: Nguyễn Vũ)
Album: GIÁNG SINH KỶ NIỆM; Label: NHAC VIET COLLECTION
Như Quỳnh - Màu Xanh Noel (Nhạc: Hoài Phương)
Album: GIÁNG SINH KỶ NIỆM; Label: NHAC VIET COLLECTION
Hồ Lệ Thu - Marry's Boy Child
Album: NHỚ GIÁNG SINH XƯA; Label: Thúy Nga
Air Date: 
December 11, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives