12/4/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Quốc Khanh & Đan Nguyên - Trên Đầu Súng (Nhạc: Anh Việt Thu)
Album: NHỚ MẸ; Label: Asia Entertainment
Đan Nguyên - Thành Phố Sau Lưng (Nhạc: Hàn Châu)
Album: NHỚ MẸ; Label: Asia Entertainment
Cẩm Ly - Đèn Khuya (Nhạc: Lam Phương)
Album: CHIỀU CUỐI TUẦN; Label: KIM LỢI
Elvis Phương - Bài Thánh Ca Buồn (Nhạc: Nguyễn Vũ)
Album: MƯỜI NĂM TÌNH CŨ; Label: PNFILM
Cẩm Ly, Đan Trường & Quang Linh - Chuyện 3 Người (Nhạc: Trần Thiện Thanh)
Album: CHIỀU CUỐI TUẦN; Label: KIM LỢI
Quốc Khanh & Đan Nguyên - Say (Nhạc: Giao Tiên & Y Vũ)
Album: NHỚ MẸ; Label: Asia Entertainment
Vân Khánh & Hồng Ân - Nửa Đêm Khấn Hứa (Nhạc: Tuấn Hải)
Album: ÂN NOEL; Label: KEU
Ánh Minh, Đoàn Phi & Quốc Khanh - Liên Khúc Giáng Sinh
Album: TÀ ÁO ĐÊM NOEL; Label: Asia Entertainment
Hồng Ân - Mùa Hoa Tuyết (Nhạc: Xuân Điềm)
Album: ÂN NOEL; Label: KEU
Hồ Quỳnh Hương - Feliz Navidad
Album: GIÁNG SINH AN LÀNH; Label: PNFILM
Air Date: 
December 4, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives