11/20/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 


Playlist Tracks: 
Trần Thái Hòa - Đêm Đông (Nhạc: Nguyễn Văn Đông)
Album: TÌNH KHÚC TIỀN CHIẾN; Label: Thúy Nga
Bằng Kiều - Giáng Ngọc (Nhạc: Ngô Thụy Miên)
Album: TOP HITS 47; Label: Thúy Nga
Như Quỳnh - Xin Cảm Ơn Tình Nhân (Nhạc: Lê Đức Long)
Album: MƯA BUỒN; Label: Asia Entertainment
Elvis Phương - Cảm Ơn Em (Nhạc: Đào Hữu Lộc)
Album: CẢM ƠN EM CUỘC ĐỜI; Label: VIẾT TÂN MUSIC
Nguyễn Hưng - Cảm Ơn (Nhạc: Minh Nhiên)
Album: TÌNH YÊU NGÀY MAI; Label: Thúy Nga
Hợp Ca - Tạ Ơn Cha Mẹ (Nhạc: Anh Bằng)
Album: TÌNH CHA; Label: Asia Entertainment
Hợp Ca - Lời Cảm Ơn (Nhạc: Ngô Thụy Miên)
Album: TOP HITS 25; Label: Thúy Nga
Air Date: 
November 20, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives