Triển Lãm Truyền Thống Nghệ Thuật & Văn Hóa Việt Nam Kỳ IV

Triển Lãm Truyền Thống Nghệ Thuật & Văn Hóa Việt Nam Kỳ IV

Date: Thứ Bảy, Ngày 31 Tháng 5, 2008
Time: 10:00 AM - 3:00 PM
Location: Vietnam Center, 1159 University Ave, St. Paul, MN 55104

  • Vô Cửa và Đậu Xe Miễn Phí!
  • Free Admission and Free Parking!

Mọi chi tiết xin vào website www.vietnamcenter.us