10/23/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Thế Sơn - Một Đời Yêu Em (Nhạc: Trần Thiện Thanh)
Album: TOP HITS 47; Label: Thúy Nga
Mai Thiên Vân - Nếu Đời Không Có Anh (Nhạc: Hoàng Trang)
Album: NẾU ĐỜI KHÔNG CÓ ANH; Label: Thúy Nga
Nguyễn Hưng - Tình Yêu Không Có Lỗi (Nhạc: Minh Nhiên)
Album: TOP HITS 48; Label: Thúy Nga
Maria Minh-Hi?n Tr?n - Co-ordinator for Vietnamese Social Services
Topics: Breast Cancer Prevention
Kim-?ài V? - American Cancer
Topics: Breast Cancer Prevention
Air Date: 
October 23, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives