10/16/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Nguyễn Đức Đạt - Fiesta (Nhạc: Nguyễn Đức Đạt)
Album: GÃ ĐIÊN TRÊN ĐỒI HOANG; Label: ONE PLANET PRODUCTIONS
Nguyễn Đức Đạt - Thu Hát Cho Người (Nhạc: Vũ Đức Sao Biển)
Album: GÃ ĐIÊN TRÊN ĐỒI HOANG; Label: ONE PLANET PRODUCTIONS
Nguyễn Đức Đạt - Yêu Đời, Đời Sẽ Yêu Ta (Nhạc: Nguyễn Đức Đạt)
Album: GÃ ĐIÊN TRÊN ĐỒI HOANG; Label: ONE PLANET PRODUCTIONS
Elvis Phương - Tình Khúc Mùa Thu (Nhạc Pháp)
Album: KHI TA YÊU NHAU; Label: Thúy Nga
Air Date: 
October 16, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives