10/9/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Khánh Ly - Adieu Mon Pays (Nhạc Pháp)
Album: TOP HITS 28; Label: Thúy Nga
Trần Thu Hà Bằng Kiều - Mùa Thu Cho Em (Nhạc: Ngô Thụy Miên)
Album: NHỮNG TÌNH KHÚC CHỌN LỌC; Label: Thúy Nga
Marie Minh-Hi?n Tr?n - Health Co-ordinator at Vietnamese Social Services
Topics: Prostate Cancer
Kim-?ài V? - Health Associate at American Cancer
Topics: Prostate Cancer
Air Date: 
October 9, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives