8/14/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Mỹ Linh Mỹ Anh - Cơn Bảo
Album: Tóc Ngắn; Label: PNFILM
Hạ Vy - Bông Hồng Cài Áo |Nhạc: Phạm Thế Mỹ
Album: MẸ LÀ TÌNH YÊU; Label: Thúy Nga Paris
Như Quỳnh Tường Nguyên - Lòng Mẹ |Nhạc: Y Vân
Album: MƠ VỀ MẸ; Label: Asia Entertainment
Gia Huy - Mẹ Là Phật |Nhạc: Trọng Nghĩa
Album: MẸ YÊU; Label: Asia Entertainment
Tường Nguyên Tường Khuê - Lối Về Đất Mẹ |Nhạc: Duy Khánh
Album: MƠ VỀ MẸ; Label: Asia Entertainment
Air Date: 
August 14, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives