8/7/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Thùy Hương - Thương Nhau Ngày Mưa Một Giấc Mơ | Nhạc: Nguyễn Trung Cang
Album: Sài Gòn Kỷ Niệm; Label: Asia Entertainment
Lương Tùng Quang, Đặng Minh Thông Đan Phương - LK: Ly Café Cuối Cùng (Nhạc: Minh Kỳ) | Chúng Mình Ba Đứa (Nhạc: Song Ngọc)
Album: TÌNH NHƯ MÂY KHỐI; Label: Thúy Nga Paris
Sơn Ca, Băng Châu Phương Hồng Quế - Sài Gòn (Nhạc: Y Vân)
Album: Sài Gòn Kỷ Niệm; Label: Asia Entertainment
Lương Tùng Quang - Tình Nghĩa Đôi Mình Chỉ Thế Thôi (Nhạc: Lam Phương)
Album: TÌNH NHƯ MÂY KHỐI; Label: Thúy Nga Paris
Đan Nguyên - Sài Gòn Kỷ Niệm (Nhạc: Anh Bằng)
Album: Sài Gòn Kỷ Niệm; Label: Asia Entertainment
Lương Tùng Quang - Nếu Có Yêu Tôi (Nhạc: Trần Duy Đức)
Album: TÌNH NHƯ MÂY KHỐI; Label: Thúy Nga Paris
Philip Huy Diễm Liên - Một Thoáng Sài Gòn (Nhạc: Bảo Phúc)
Album: Sài Gòn Kỷ Niệm; Label: Asia Entertainment
Hợp Ca ASIA - Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ (Nhạc: Nguyễn Đức Quang)
Album: Sài Gòn Kỷ Niệm; Label: Asia Entertainment
Air Date: 
August 7, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives