7/17/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Mai Thiên Vân - Đèn Khuya (Nhạc: Lam Phương)
Album: ĐÈN KHUYA; Label: Thúy Nga
Như Quỳnh - Tà Áo Cưới (Nhạc: Hoàng Thi Thơ)
Album: DUYÊN PHẬN; Label: Thúy Nga
Dương Triệu Vũ Hồng Ngọc - Túp Lều Lý Tưởng (Nhạc: Hoàng Thi Thơ)
Album: MÃI MÀI BÊN EM; Label: Thúy Nga
Lam Anh - Cho Em Quên Tuổi Ngọc (Nhạc: Lam Phương)
Album: TOP HITS 46; Label: Thúy Nga
Khánh Hà - Giấc Mơ Hồi Hương (Nhạc: Vũ Thành)
Album: HÀ NỘI; Label: Thúy Nga
Elvis Phương - Ngày Về (Nhạc: Hoàng Giác)
Album: MỘNG DƯỚI HOA; Label: Thúy Nga
Hợp Ca - Đoàn Người Lữ Thứ (Nhạc: Lam Phương)
Album: TOP HITS 45; Label: Thúy Nga
Mai Thiên Vân - Bài Tango Cho Em (Nhạc: Lam Phương)
Album: TOP HITS 46; Label: Thúy Nga
Air Date: 
July 17, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives