7/10/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Hoài Nam - Mùa Thu Cho Em (Nhạc: Ngô Thụy Miên)
Album: TÌNH KHÚC NGÔ THỤY MIÊN; Label: PNFILM
Hoài Nam - Bài Tình Ca Cho Em (Nhạc: Ngô Thụy Miên)
Album: TÌNH KHÚC NGÔ THỤY MIÊN; Label: PNFILM
Hoài Nam - Chiều Nay Không Có Em (Nhạc: Ngô Thụy Miên)
Album: TÌNH KHÚC NGÔ THỤY MIÊN; Label: PNFILM
Hợp Ca - Đoàn Người Lữ Thứ (Nhạc: Lam Phương)
Album: TOP HITS 45; Label: Thúy Nga
Lam Anh - Cho Em Quên Tuổi Ngọc (Nhạc: Lam Phương)
Album: TOP HITS 46; Label: Thúy Nga
Minh Tuyết Bằng Kiều - LK: Em Là Tất Cả | Duyên Kiếp | Cỏ Úa (Nhạc: Lam Phương)
Album: TOP HITS 45; Label: Thúy Nga
Air Date: 
July 10, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives