5/15/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Ánh Minh Quốc Khanh - Kim (Nhạc: Y Vân)
Album: CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI; Label: Asia Entertainment
Hà Thanh Xuân Quốc Khanh - Thiên Duyên Tiền Định (Nhạc: Lê Kim Khánh)
Album: CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI; Label: Asia Entertainment
Quốc Khanh, Mai Thanh Sơn, Đoàn Phi - Nỗi Nhớ Thiên Thu (Lời Việt: Vũ Thanh)
Album: CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI; Label: Asia Entertainment
Mai Thiên Vân Quang Lê - Duyên Kiếp (Nhạc: Lam Phương)
Album: PHẢI LÒNG CON GÁI BẾN TRE; Label: Thúy Nga Paris
Trần Thu Hà Bằng Kiều - Chờ Người (Nhạc: Lam Phương)
Album: XIN ĐỪNG QUAY LẠI; Label: Thúy Nga Paris
Mai Thiên Vân Quang Lê - Múc Ánh Trăng Vàng (Nhạc: Hoàng Thi Thơ)
Album: PHẢI LÒNG CON GÁI BẾN TRE; Label: Thúy Nga Paris
Ngọc Anh Bằng Kiều - Sang Ngang (Nhạc: Đỗ Lễ)
Album: GIẾT NGƯỜI TRONG MỘNG; Label: Thúy Nga Paris
Lam Anh - Nếu Mai Rời Xa (Nhạc Ngoại Quốc)
Album: ANH ĐÃ RỜI XA; Label: Thúy Nga Paris
Air Date: 
May 15, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives