5/1/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Hợp Ca - Đáp Lời Sông Núi (Nhạc: Trúc Hồ)
Album: THƯƠNG ANH; Label: Asia Entertainment
Khánh Ly, Thế Sơn Trần Thái Hòa - Xin Đời Một Nụ Cười (Nhạc: Nam Lộc)
Album: 30 Năm Viễn Xứ; Label: NHAC VIET COLLECTION
Lâm Nhật Tiến - Sài Gòn Vẫn Mãi Trong Tôi (Nhạc: Trúc Hồ Anh Bằng)
Album: SÀI GÒN VẪN MÃI TRONG TÔI; Label: Asia Entertainment
Anh Tuấn - Sài Gòn Còn Đó Niềm Đau (Nhạc: Lê Đức Phong)
Album: SÓNG TÌNH 2; Label: Asia Entertainment
Dung Phạm - Hỏi Đáp Về Medicare
Album: Chương Trình Này Do Chị Dung Phạm, Nhân Viên Cơ Quan Xã Hội Việt Nam; Label: self produced
Air Date: 
May 1, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives