4/24/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Nam Lộc - Sài Gòn Ơi! Vĩnh Biệt (Nhạc: Nam Lộc)
Album: NHỮNG CA KHÚC NAM LỘC; Label: Asia Entertainment
Mai Thiên Vân Quang Lê - Tôi Yêu Người, Tôi Xa Người (Nhạc: Hoài Thu)
Album: PHẢI LÒNG CON GÁI BẾN TRE; Label: Thúy Nga Paris
Loan Châu - Nhớ Mưa Sài Gòn (Nhạc: Vĩnh Tâm)
Album: MẸ, QUÊ HƯƠNG TÌNH YÊU; Label: Thúy Nga Paris
Lê Quan Thanh Hằng - Vietnamese News
Album: Tin Tức Tổng Hợp Việt Nam; Label: self produced
Air Date: 
April 24, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives