4/17/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Trần Thu Hà Bằng Kiều - Chờ Người (Nhạc: Lam Phương)
Album: XIN ĐỪNG QUAY LẠI; Label: Thúy Nga Paris
Như Loan - Men Say Tình Ái (Nhạc ngoại quốc, Lời Việt: Hoài An)
Album: THE BEST OF NHƯ LOAN; Label: húy Nga Paris
Uyên Phương - Tonight Topic: Social Networking
Album: Chủ Đề Tối Nay: Mạng Xả Hội; Label: self produced
Bằng Kiều - Buồn Ơi! Chào Mi (Nhạc: Nguyễn Ánh 9)
Album: XIN ĐỪNG QUAY LẠI; Label: Thúy Nga Paris
Air Date: 
April 17, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives