4/3/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Ánh Minh Quốc Khanh - Kim (Nhạc: Y Vân)
Album: CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI; Label: Asia Entertainment
Quốc Khanh Hà Thanh Xuân - Thiên Duyên Tiền Định (Nhạc: Lê Kim Khánh)
Album: CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI; Label: Asia Entertainment
Loan Châu Thế Sơn - Tình Yêu VÀ Nổi Nhớ (Nhạc: Trần Quảng Nam)
Album: TÌNH TÔI MỚI LỚN; Label: Thúy Nga Paris
Lương Tùng Quang - Vì Một Chữ Yêu (Lời Việt: Lương Tùng Quang)
Album: TẠI VÌ AI; Label: Thúy Nga Paris
Mỹ Tâm - Những Bước Chân Âm Thầm (Nhạc: Y Vân)
Album: MELODIES OF TIME; Label: MT ENTERTAINMENT
Quốc Khanh, Đoàn Phi Mai Thanh Sơn - Nỗi Nhớ Thiên Thu (Nhạc ngoại quốc, Lời Việt: Vũ Thanh)
Album: CHỈ CHỪNG ĐÓ THÔI; Label: Asia Entertainment
Hồ Hoàng Yến - Bão Tình (Nhạc: Hoàng Trọng)
Album: BÃO TÌNH; Label: Asia Entertainment
Elvis Phương - Em Có Biết (Nhạc Pháp)
Album: KHI TA YÊU NHAU; Label: Thúy Nga Paris
Air Date: 
April 3, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives