3/27/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Ánh Minh Đoàn Phi - Lính Dù Lên Điểm (Nhạc: Vũ Chương)
Album: ÁO ANH SỨT CHỈ ĐƯỜNG TÀ; Label: Asia Entertainment
Ánh Minh Justin - Chủ Nhật Này Trẫm Nhớ Ái Khanh Không? (Nhạc: Trần Thiện Thanh)
Album: BẮC ĐẨU; Label: Asia Entertainment
Hồ Hoàng Yến - Bài Tango Riêng Cho Em (Nhạc: Hoàng Nguyên)
Album: BẢO TÌNH; Label: Asia Entertainment
Như Quỳnh - Huế Vẫn Còn Thương (Nhạc: Lê Đình)
Album: LẠ GIƯỜNG; Label: Thúy Nga Paris
Tú Quyên Lương Tùng Quang - Mãi Mãi Bên Nhau (Nhạc Ngoại Quốc, Lời Việt: Bảo Thụy)
Album: TOP HITS 34; Label: Thúy Nga Paris
Mai Tiến Dũng - 60 Năm Cuộc Đời (Nhạc: Y Vân)
Album: DANCING ALL NIGHT; Label: Thúy Nga Paris
Thế Sơn - Kim (Nhạc: Y Vũ)
Album: MÀU XANH TÌNH YÊU; Label: Thúy Nga Paris
Đoàn Phi - Sầu Đông (Nhạc: Khánh Băng)
Album: SẦU ĐÔNG; Label: Asia Entertainment
Air Date: 
March 27, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives