3/6/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Mai Thiên Vân Thanh Tuyền - L/K: Chiều Mưa Biên Giới (Nhạc: Nguyễn Văn Đông)
Album: CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI; Label: Thúy Nga Paris
Quang Lê - Huế Mù Sương (Nhạc: Nguyễn Minh Khôi)
Album: CHIỀU MƯA BIÊN GIỚI; Label: Thúy Nga Paris
Mai Thiên Vân Hoàng Oanh - Những Đồi Hoa Sim (Nhạc: Dzũng Chinh, Thơ: Hửu Loan)
Album: TẠ TÌNH; Label: Thúy Nga Paris
Hương Lan Hửu Phước - Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè (Tân Cổ)
Album: RU LẠI CÂU HÒ; Label: Thúy Nga Paris
Air Date: 
March 6, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives