1/16/2011 Vietnam-Minnesota Radio

 
Playlist Tracks: 
Khánh Ly - Hoa Xuân Ca (Nhạc: Trịnh Công Sơn)
Album: KHÁNH LY VÀ MÙA XUÂN; Label: KHANH LY PRODUCTIONS
Quang Lê - Nhớ Về Một Mùa Xuân (Nhạc: Trịnh Lâm Ngân)
Album: CÁNH THIỆP ĐẦU XUÂN; Label: Thúy Nga Paris
Khánh Ly - Phiên Gác Đêm Xuân (Nhạc: Nguyễn Văn Đông)
Album: KHÁNH LY VÀ MÙA XUÂN; Label: KHANH LY PRODUCTIONS
Hương Lan Chế Linh - L/K: Cảm Ơn (Nhạc: Nhật Ngân); Mùa Xuân Của Mẹ (Nhạc: Trịnh Lâm Ngân)
Album: BẾN XUÂN; Label: Thúy Nga Paris
Quang Lê - Xuân Này Con Không Về (Nhạc: Trịnh Lâm Ngân)
Album: BẾN XUÂN; Label: Thúy Nga Paris
Air Date: 
January 16, 2011

Vietnam-Minnesota Radio Archives