3/28/2010 Eritrean Community Radio

 
Playlist Tracks: 
Abeba Haile - Abeyu AdKi
Album: Abeyu AdKi; Label: Eritrean
Wedi Shekh - Tigre
Album: Eritrean; Label: Eritrean
Kifle Teklemariam - Khalfelka'yu
Album: Eshim (1987); Label: Eritrean
Air Date: 
March 28, 2010

Eritrean Community Radio Archives