8/11/201 Hmong American Reachout Radio Program

 

Music Program as listed:

Playlist Tracks: 
Luj Yaj - Yog koj tsis xyeej
Album: Puav pheej kev hlub; Label: Keystar Prod. Vol. 4
Ntxoo Hawj - Tim thaum ub tsis mloog koj lus
Album: Lam yuav txiv raws kev chim; Label: Classic Video Production Vol. 1
Nraug txuj Hmoob - Hmoob yog leej twg
Album: Seng Sue YPP mus Nplog teb; Label: YPP Prod. Vol. 1
Undefined - Ncaim caij nplooj zeeg
Album: Niam txiv tuag tsis tu siav; Label: Self released
Ling Lee - Koj nyob hauv kuv siab
Album: Ling Lee from China; Label: Self released
Undefined - Nrhiav koj thoob Minnesota
Album: Nraug nrab thiab nkauj mos; Label: Self released Vol. 3
Ling Lee - Cia ua chaw tshua
Album: Ling Lee from China; Label: self released
Lis, Txais - Tseem tos
Album: Tseem tos; Label: Self released
Undefined - Moog zoo koj
Album: untitled ; Label: Self released
Ntxoov Hli Hawj - Txhob ua sab qeeb
Album: Untitled; Label: Self Released
Liaj Ia Moua - Tswv Yexus thov koj paub
Album: Vaajtswv yog tug npluanuj tswv yim; Label: Self Release Vol. 2
N. Nruag Hawj - Peb lu lug
Album: Nwg yuav nplig kuv; Label: Self Released Vol. 4 2012
Air Date: 
August 11, 2013

Hmong American Reachout Radio Program Archives