7/28/2013 Hmong American Reachout Program

 

Music program as listed.  

Playlist Tracks: 
Tsim Meej Yaj - Ua neej ib tiam xwb
Album: Ua neej ib tiam xwb; Label: DM Video Production Vol. 1
Patermor - Tsim kho peb lub neej Hmoob
Album: Niam loj siab zoo; Label: Self Released 2003, Vol. 1
Khab Lis - Ua siab hlo
Album: Puas muaj zaum ob; Label: PX Entertainment Vol. 11
Maiv Lug Xyooj - Neeg txoj sia
Album: Niam txoj kev hlub; Label: Keystar Prod. Vol 5, 2005
Kos Lis - Kuv yog Hmoob
Album: Nco txog hnub qua ntxa tiaj; Label: Self released Vol.5
Tshaus Hawj - Puas yog zaum kawg
Album: Txawj xaiv los yug; Label: Moonlight Production Vol.9
Lis Toj - Nplooj siab tsi sib xws
Album: Maj mam; Label: Self released 2009 Vol. 7
Maiv Xyooj - Koj zoo raug siab
Album: Hlub ceev tau kev seev; Label: Apple Video production
Liaj Ia Moua (N. Xf. Chuechao Xiong) - Tig rov qaab
Album: Vaajtswv yog tug npluanuj tswv yim; Label: Self Released. Vol. II, 2007
Maiv Lug Xyooj - Nraug Hmoob
Album: Puav pheej kev hlub; Label: Keystar Prod. Vol. 4
Air Date: 
July 28, 2013

Hmong American Reachout Radio Program Archives